Privacy Statement

INTERIMJURISTENBANK

Dit is de privacy en cookie policy van Interimjuristenbank (IJB), e voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via de website www.interimjuristenbank.nl.

Verwerkte gegevens
IJB maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die u aan beheerders van websites verstrekt zonder dat u zich daar misschien bewust van bent. Wanneer u bijvoorbeeld deze website bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van uw computer, het besturingssysteem dat u gebruikt, de internet browser waarmee u surft en in sommige gevallen de laatste internetpagina die u hebt bezocht. IJB verzamelt en verwerkt daarnaast gegevens die u actief aan ons verstrekt zoals bijvoorbeeld uw naam, contactgegevens en profielfoto, uw opleidingsniveau, de naam van uw werkgever, uw functie en de bedrijfstak waarin u werkzaam bent. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u een account of een profiel aanmaakt, een abonnement of nieuwsbrief aanvraagt of content op deze website plaatst.

Doeleinden verwerking
De gegevens die u passief aan ons verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem door IJB gebruikt. We doen dit om de kwaliteit, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren. De persoonsgegevens die u actief aan IJB verstrekt worden opgenomen in een gegevensbestand en gebruikt voor de volgende doeleinden. 1 Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomsten en om u de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren. 2 Daarnaast gebruiken wij uw gegevens om u op de hoogte te houden van interessante informatie en opdrachten, om u aanbiedingen te doen, om u te informeren over huidige en toekomstige producten of diensten van IJB en om deelname mogelijk te maken aan eventuele acties. 3 Uw gegevens worden geanalyseerd om de informatie en aanbiedingen zo veel mogelijk op uw interesse af te stemmen. 4 Uw gegevens kunnen ook worden aangewend om zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Uw gegevens kunnen ook aan zorgvuldig geselecteerde derden ter beschikking worden gesteld voor het verstrekken van informatie of aanbiedingen. Als u hier geen prijs meer opstelt kunt u zich op ieder moment afmelden. 5 We gebruiken uw gegevens ten slotte ook om te voldoen aan op IJB rustende wet- en regelgeving.

Ontvangers
IJB publiceert bepaalde gegevens die u in uw account of profiel hebt opgenomen op de website. Deze gegevens zijn toegankelijk voor alle bezoekers van de website. Indien u niet wilt dat deze gegevens openbaar zijn, dan kunt u de invulvelden in uw account of profiel leeg laten. Ook de content die u zelf op de website plaatst is toegankelijk voor alle bezoekers van de website. IJB zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven aan IJB of indien IJB daartoe wettelijk verplicht is. In sommige gevallen kunt u via deze website doorlinken naar websites van derden. IJB is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden. Ook is IJB niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van uw openbare persoonsgegevens door andere gebruikers van deze website.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de internet browser op uw computer worden geplaatst. Via deze website kunnen de volgende soorten cookies geplaatst worden: Functionele cookies Deze cookies worden gebruikt om de website gebruiksvriendelijker te maken door bepaalde gebruikersvoorkeuren op te slaan. Bijvoorbeeld om te onthouden dat u ingelogd bent, bepaalde pagina's reeds bekeken hebt, meegedaan hebt aan een poll of om bepaalde voorkeuren voor de weergave vast te houden. Cookies voor het tonen van gerichte advertenties Deze site maakt gebruik van advertentienetwerken om advertenties te tonen op bepaalde plekken in de website. Daarnaast kunnen bepaalde specifieke technieken als retargeting en real-time bidding ingezet worden om bezoekers die bepaalde pagina's van deze website hebben bezocht opnieuw te bereiken via gerichte advertenties op websites van derden. Om deze advertenties zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op uw interesses worden cookies gebruikt. De gegevens die in deze cookies worden opgeslagen zijn volledig anoniem.

Cookies voor website analyse
IJB maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van cookies om IJB te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor IJB en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
Overige cookies
Deze website kan mediabestanden van websites van derden zoals bijvoorbeeld Youtube.com bevatten. Bij het afspelen van deze mediabestanden kunnen door deze derden cookies geplaatst worden. Verder biedt deze website de optie om bepaalde informatie te delen via sociale netwerken als Facebook.com, LinkedIn.com of Twitter.com. Bij gebruik van deze functionaliteit kunnen door deze sociale netwerken cookies op uw computer plaatsen om bij te houden welke informatie gedeeld is.

Blokkeren van cookie
U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Indexering door zoekmachines
De gegevens die u in uw account of profiel opneemt, kunnen in beginsel door externe websites, zoals zoekmachines, geindexeerd worden.

Beveiliging en bewaartermijn
De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. IJB bewaart uw (persoons-)gegevens zo lang uw account of profiel in stand blijft of zo lang als de wet dat voorschrijft. IJB mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering
U kunt uw gegevens inzien en verzoeken om ze te laten corrigeren of verwijderen. Indien u een account of een profiel heeft, kunt u dit voor het grootste deel zelf doen, bijvoorbeeld via de profielpagina. In de gevallen dat dit op deze manier niet mogelijk is, stuurt u een emailbericht met uw naam en contactgegevens aan IJB, info@interimjuristenbank.nl. In uw verzoek dient u zoveel mogelijk te specificeren op welke persoonsgegevens het verzoek ziet. Naar aanleiding van uw verzoek berichten we u over het verdere verloop van de procedure. IJB zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal IJB de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. IJB stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien IJB de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt IJBde bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan. Indien IJB niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan IJB de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. IJB schort de uitvoering van het verzoek op totdat de bezoeker IJB de (nadere) specificatie heeft verstrekt. IJB kan deze privacy en cookie policy eenzijdig wijzigen. We adviseren u daarom om deze policy regelmatig op wijzigingen na te gaan.